Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

 

PROFILES ir Eiropas Savienības 7. ietvarprogrammas Zinātne sabiedrībā (Science in Society, SiS) finansēts projekts. Tā mērķis ir uzlabot dabaszinību priekšmetu apguvi skolā un pilnveidot skolotāju profesionālo kompetenci nacionālajā un Eiropas mērogā.

Latvijas Universitāte piedalās projekta īstenošanā kopā ar 20 valstu 21 partneriestādi. Projekta vadības grupu veido Berlīnes Brīvās Universitātes, Vaicmana Zinātnes institūta (Izraēla), Tartu universitātes (Igaunija) un Starptautiskā Izglītības tīkla ICASE akadēmiskais personāls un darbinieki.

Galvenie projekta mērķi:

  • efektīvas skolotāju atbalsta sistēmas ieviešana skolotāju profesionālo kompetenču pilnveidei;
  • pētnieciskā mācīšanās;
  • skolēnu dabaszinātniskā izpratība;
  • skolēniem nozīmīgu pamatprasmju attīstīšana;
  • skolēnu motivācijas sekmēšana;
  • skolotāju darba efektivitātes uzlabošana;
  • skolēnu sasniegumu un intereses par dabaszinātnēm veicināšana,
  • skolotāju sadarbības tīkla veidošana skolu, reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā mērogā,
  • PROFILES ideju popularizēšana.

PROFILES Eiropas Savienības vietne: www.profiles-project.eu

Projekta īstenošanas laiks: 4 gadi (01.12.2010.-30.11.2014.)